Je­dyny ciężar, ja­ki zrzuciłabym
na Twe nieza­leżne ramiona,
to nieme łzy, i pętla żalu.
Każda miłość rzeźbi w duszy
włas­ne znamiona,
jeśli chcesz, to da­lej maluj
ra­niące zda­nia, mil­czące fra­zy
czub­kiem języ­ka, i ust skrawkiem.

I nie przej­muj się, że
z taką na­miętnością cedzę słowa
- niekiedy tak jest
łatwiej… 
 
Albus Potter
***
Przyjaźń - Milczenie, spojrzenie -  Przepraszam


Artair Avery
 ***
Związek - Akceptacja, obojętność - Dziękuję        
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz